Trang chủ / Điều khoản sử dụng

GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

Chúng tôi sẽ cố gắng một cách hợp lý để có được các thông tin chính xác và cập nhật trên trang Web này; tuy nhiên các lỗi hay thiếu sót vẫn có thể xuất hiện. Trong phạm vi tối đa theo luật định, hanhthien.net không cam đoan hoặc đảm bảo về sự chính xác về nội dung của trang Web này và trong mọi trường hợp, bao gồm cả các trường hợp do sơ suất, chúng tôi hay bất kỳ bên nào tham gia vào việc tạo ra, hoặc hình thành trang Web này sẽ không chịu trách nhiệm với quý độc giả đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, ngẫu nhiên, gián tiếp, do quan hệ nhân quả hay do bị phạt do việc sử dụng, hay không thể sử dụng các tài liệu hay thông tin trên trang Web này.

Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không có nghĩa vụ thanh toán đối với bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến các dạng vi-rút có thể tấn công các thiết bị vi tính hay các tài sản khác của quý khách do hậu quả của việc truy cập, sử dụng, hay lướt qua trang Web này hay việc tải xuống các tài liệu, dữ liệu, đoạn văn, các hình ảnh, phim, hay âm thanh từ trang Web này.


GIỚI HẠN SỬ DỤNG

Trang Web này thuộc sở hữu và được vận hành bởi hanhthien.net. Trừ trường hợp được chúng tôi cho phép cụ thể, không ai được phép sao chụp, tái chế, xuất bản lại, tải lên, gửi đi, chuyển hay phân phát bất cứ tài liệu nào từ trang Web này hay bất cứ trang Web nào thuộc sở hữu, vận hành, cho phép hay kiểm soát bởi Chúng tôi. Quý độc giả có thể tải xuống các tài liệu được thể hiện trên trang Web này để tự sử dụng cho cá nhân của các bạn, với điều kiện các bạn giữ lại các thông báo về bản quyền hay quyền sở hữu trên các tài liệu đó. Quý độc giả không được phép phân phát, sửa chữa, chuyển, sử dụng lại, chuyển lại, hay sử dụng các nội dung trên trang Web này, bao gồm các đoạn văn, hình ảnh, âm thanh hay phim cho các mục đích thương mại hay công cộng nếu không nhận được sự chấp thuận trước bằng văn bản của Chúng tôi

Chúng tôi không đưa ra bất kỳ cam đoan hoặc đảm bảo nào về việc sử dụng các tài liệu trên trang Web này của quý khách sẽ không vi phạm quyền của các bên thứ ba.


QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI THÔNG TIN

Mọi thông tin, nếu không phải là dữ liệu hay thông tin cá nhân, mà quý khách chuyển đến chúng tôi qua trang Web này bằng thư điện tử hay bằng cách khác, bao gồm các dữ liệu, câu hỏi, góp ý, hay đề nghị sẽ được coi như là các thông tin không bí mật và không độc quyền và sẽ trở thành tài sản của hanhthien.net. Các thông tin này, trừ các dữ liệu hoặc thông tin cá nhân, có thể được sử dụng cho bất kỳ mục đích nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tái sử dụng, cung cấp, tiết lộ, chuyển thể, xuất bản, phát thanh, hay gửi đi. Hanhthien.net được tự do sử dụng các ý tưởng, khái niệm, bí quyết hay công nghệ có trong các liên hệ của độc giả gửi cho chúng tôi qua trang Web này hay bằng bất cứ hình thức nào khác cho bất cứ mục đích nào bao gồm nhưng không giới hạn ở việc phát triển và tiếp thị các sản phẩm có sử dụng các thông tin đó.

Các hình ảnh trên trang Web này là tài sản của hanhthien.net, hoặc chỉ được phép sử dụng theo chấp thuận của chúng tôi. Quý độc giả hoặc bất kỳ cá nhân/tổ chức nào thừa ủy quyền của quý khách không được phép sử dụng các hình ảnh có trên trang Web này trừ khi có sự chấp thuận bằng văn bản của Chúng tôi. Bất kỳ việc sử dụng hình ảnh trái phép nào đều có thể dẫn đến vi phạm pháp luật về bản quyền, nhãn hiệu, quyền riêng tư, luật xuất bản và các quy định sử dụng thông tin.
 

Website hanhthien.net

Liên kết

Nét tổng quan về làng Hành ThiệnGửi bài viết, tài liệuFacebook làng Hành Thiện

Đăng ký nhận tin

Thiet ke web ha noi, thiet ke logo ha noi